Címke: abraham maslow

Maslow piramis, az emberi szükségletek és nemiség

A Maslow-piramis (vagy Maslow szükséglethierarchia) Abraham Maslownak az 1950-es években kidolgozott szükségletelmélete, mely a motivációkutatás egyik alaptétele. A Maslow szükségleti hierarchiája, amikor a szexet fiziológiai...

Tovább